Nieuw beeld van de circulaire economie

Opdrachtgever: Planbureau voor de Leefomgeving
Jaar: 2020

Transitie: Op weg naar een circulaire economie.

Uitdaging: Hoe laat je met beeld zien hoe veelomvattend de circulaire economie is?

Resultaat: Een beeldaanpak die de circulaire economie in al zijn facetten laat zien. De verschillende materialen en diensten. Beleidsmakers en vakmensen. In Nederland en vooral ook daarbuiten. De beelden zijn in het rapport én in presentaties gebruikt.

  • CIRCULAIRE ECONOMIE
  • VERBEELDING
Back to overview

"We moeten weg van het cliché van veel cirkels, vieze grondstoffen en rokende fabrieksspijpen."

Hoe staat Nederland ervoor in de transitie naar een internationale circulaire economie? Het Planbureau voor de Leefomgeving wil met de Circulaire Economie Rapportage hierin inzicht geven. Een veelomvattend onderwerp, inhoudelijk en qua gevoel. Want circulair werken gaat over veel meer dan het recyclen van grondstoffen. Het is een transitie die zowel technologische, gedragskundige, design technische als menselijke aspecten heeft. Deze rijkheid heeft DIG zichtbaar gemaakt. Met een, met behulp van ontwerpend denken en doen ontwikkelde, onderscheidende beeldaanpak. Hierbij creëerden we beelden die de essentie van de verschillende hoofdstukken van de rapportage in een oogopslag weergeven. Weg van het cliché van cirkels, vieze grondstoffen en rokende fabrieksspijpen, naar mensgerichtheid, schoon(heid) en beelden die recht doen aan de complexiteit van het onderwerp.

Verschillende stijlvoorbeelden

Met de opdrachtgever overlegden we wat het doel is van de beeldaanpak. Wat willen zij ermee bereiken? Uit eerder onderzoek blijkt dat goede beelden mensgericht zijn, de nadruk leggen op schoon en recht doen aan de complexiteit van het onderwerp. We maakten verschillende stijlvoorbeelden waaruit we samen een keuze maakten voor een specifieke stijl.

Herkenbaar thema

We ontwikkelden een herkenbaar thema en maakte daarna een aantal schetsen. Met de opdrachtgever werd vervolgens per hoofdstuk bekeken welke elementen het beste aansluiten. De beelden bieden inspiratie om door te praten.

Lees hier het volledige rapport.

  • CIRCULAIRE ECONOMIE
  • VERBEELDING