Expositie vensters op Wijk van de toekomst

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Jaar: 2019

Transitie: De ontwikkeling van een “Wijk van de toekomst” waarin duurzame innovaties worden gecombineerd.

Uitdaging: Hoe zorgen we ervoor dat mensen nadenken over de Wijk van de toekomst en erover meepraten?

Resultaten: Vijftien interview, vier toekomstverbeeldingen met narratief, een prikkelende expositie met dialoog.

  • DUURZAAM
  • EXPOSITIE
  • TOEKOMSTVERBEELDING
Back to overview

“In de expositie Vensters op de Wijk van de Toekomst komen de toonaangevende ontwikkelingen van deze tijd samen.”

Nieuwe manieren van bouwen en wonen. De energietransitie. De stap naar duurzaam leven en duurzame mobiliteit. Steeds meer toepassingen van slimme technologie en big data die wonen gemakkelijker en comfortabeler maken. De zoektocht naar een gezonde levensomgeving en een omgeving die gezond leven stimuleert. Het spanningsveld tussen individuele expressie en sociale cohesie, tussen zelfvoorzienigheid en een overheid die de leiding pakt. De Wijk van de toekomst dwingt beleidsmakers keuzes te maken die iedereen aangaan. Om de discussie over dit belangrijke onderwerp op gang te brengen maakten we een prikkelende expositie rond vier visies op de wijk van de toekomst.

Het proces

In de analyse ontdekten we dat de ontwikkelingen konden worden uitgezet op twee assen: van technische innovatie tot sociale innovatie en van weinig inbreng van de overheid tot veel inbreng van
de overheid.

De uitkomst

Zo ontstonden vier kwadranten, vier wijken met elk een eigen karakter. Een openbare expositie van de vier wijken bracht de discussie op gang.

  • DUURZAAM
  • EXPOSITIE
  • TOEKOMSTVERBEELDING