Vuilnis in de flat

Opdrachtgever: Avalex, Gemeente Almere, Amsterdam, Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, Gemeente Utrecht, HVC, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), NVRD, Rijkswaterstaat, VNG en Vereniging Afvalbedrijven.

Transitie: Naar flatbewoners die hun afval scheiden omdat ze gemotiveerd zijn, het makkelijk is en ze ervaren dat het zin heeft.

Uitdaging: Hoe krijgen we inzicht in welke gedragsfactoren bijdragen aan het scheiden van afval?

Resultaten: Inzicht in gedrag en motivaties bij het scheiden van afval. Identificatie van 4 type afvalscheiders en concrete aanknopingspunten voor interventies.

  • GEMEENTEN
  • NIEUW GEDRAG
  • ONTWERPEND DENKEN
Back to overview

“Bij afvalscheiding is het heel belangrijk dat bewoners ervaren dat het zinvol is.”

Bewoners in hoogbouw scheiden minder afval dan bewoners in laagbouw. Daardoor produceren ze 150 kg meer restafval per persoon per jaar. Dat is jammer omdat we daardoor het klimaat onnodig belasten en waardevolle grondstoffen verspillen. DIG deed ontwerpend onderzoek om te achterhalen waardoor dit komt. Het onderzoek geeft inzicht in de motivaties en het gedrag van de bewoners. We definieerden verschillende types afvalscheiders en kwamen met praktische aanknopingspunten voor interventies.

Achter de voordeur

We spraken 21 bewoners tijdens diepte-interviews achter hun voordeur en ontdekten dat de bereidheid om afval te scheiden afhankelijk is van verantwoordelijkheidsgevoel, motivatie, kennis en van de overtuiging of het eigen gedrag al dan niet zinvol is.

4 typen afvalscheiders

We identificeerden 4 typen afvalscheiders: de Superscheider, de Goed-maar-kan-(nog)-beter-scheider, de Klassieke scheider (glas/papier) en de Niet-scheider.

We vonden aanknopingspunten voor interventies op verschillende gebieden. Voor het vergroten van de motivatie om afval te scheiden. Het aantrekkelijker maken van afval scheiden. Het vergroten van kennis bij bewoners. En het makkelijker maken om afval te scheiden.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

  • GEMEENTEN
  • NIEUW GEDRAG
  • ONTWERPEND DENKEN