Elke bewoner een Persoonlijk Renovatie Arrangement

OPDRACHTGEVER: NVDE & RVO
JAAR: 2019
TRANSITIE: De overstap naar duurzaam wonen zonder gas.
UITDAGING: Hoe richt je het proces zo in dat bewoners er niet alleen zo min mogelijk last van hebben, maar zelfs zin krijgen in de verduurzaming van hun huis.

  • DUURZAAM
  • MENS EN TECHNOLOGIE
Back to overview

“Het is een aanwinst dat we nu beter weten wat bewoners in bepaalde woningtypes zelf willen. Dit rapport is verplicht leesvoer voor alle bedrijven en gemeenten die werken aan het aardgasvrij maken van wijken.”

Verduurzamen kost geld, geeft rommel en is lang niet zo leuk als een nieuwe keuken. Toch moeten in 2050 alle huishoudens van het gas zijn. We hielden diepte-interviews met bewoners en wat blijkt? Als je het proces verrijkt met ‘smaakmakers’ en slim inricht worden de mensen weldegelijk enthousiast. Bijvoorbeeld door ze altijd op de hoogte te houden van de renovatie, door ze zelf mee te laten klussen, door tegelijkertijd de gehorigheid aan te pakken en de woning koeler te maken in de zomer, door ze te laten ervaren hoe prettig een verduurzaamd huis is en door bewoners zelf het type afwerking te laten kiezen.

Interviews met bewoners

Bij dit soort projecten wordt meestal gedacht vanuit technologie of financiën. Wij hielden diepte-interviews met bewoners van rijtjeshuizen en galerijflats gebouwd tussen 1964 en 1975.
Hieruit kwamen 6 belangrijke bevindingen. Zo zijn de bewoners niet bang voor de rommel en willen ze graag zelf meeklussen. Als er tegelijkertijd met de verduurzaming iets gedaan kan worden aan de gehorigheid en de hitte in de zomer is dat helemaal mooi.

Bewoners meekrijgen

Om de bewoners mee te krijgen moeten we denken in series van 1. De bewoner kiest een vorm van verduurzaming (techniek), een passende financiering en vervolgens een aantal zaken die voor zijn situatie het beste zijn: de smaakmakers. Smaakmakers zijn o.a.: Doe het zelf, Oogje in het zeil, Blik in de toekomst, Stiltepakket, Nu we er toch zijn, Naar eigen smaak. Al deze producten en diensten kunnen in serie ‘geproduceerd’ worden, maar elke combinatie is uniek en passend bij de bewoner. Het Persoonlijk Renovatie Arrangement.

Lees HIER het volledige onderzoeksrapport

  • DUURZAAM
  • MENS EN TECHNOLOGIE