Eenduidige communicatie over circulair werken in de maakindustrie

Opdrachtgever: RVO
Jaar: 2020

Transitie: Op weg naar circulair werken in de maakindustrie.

Uitdaging: Een toekomstverbeelding en communicatieplatform creëren dat door alle partijen omarmd wordt en dat aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep.

Resultaat: Interviews met verschillende ondernemers aan de hand daarvan hebben wij een beeld- en communicatiestrategie ontwikkeld.

  • CIRCULARITEIT
  • TOEKOMSTVERBEELDING
Back to overview

“Met verschillende scenario’s zorgden we ervoor dat de boodschap helder werd en aansloot bij de belevingswereld van de ondernemers”

Ook bij het aan de slag gaan met circulair werken is de maakindustrie divers. Er zijn vooroplopers, meelopers en achterlopers. Aan de hand van verschillende scenario’s ontdekten we de grote gemene deler: de fascinatie voor nieuwe techniek en innovatieve businessmodellen. Dit, samen met het inzicht dat verandering pas acceptabel is als het stap voor stap kan, was de basis van ons platform. Een platform dat eenheid brengt in de communicatie over circulair werken. Door altijd uit te gaan van de techniek. Met een tone of voice waardoor mede-ondernemers zichtbaar worden. En door ook in beeld deze pioniers van het circulair werken centraal te zetten.

Vier scenario's

Op basis van interviews met ondernemers in de maakindustrie maakten we vier verschillende scenario’s. Korte verhalen waarin steeds een aspect van het circulair werken centraal stond. Deze scenario’s waren de basis voor een volgende serie interviews met ondernemers. Ze hielpen bij het bepalen van de juiste boodschap en tone of voice. Dit spreekt mij aan, dat niet.

De uitkomst

De feedback verwerkten we in een communicatieplatform. Met een eenduidige boodschap, een aanpak voor het gebruik van fotografie en een tone of voice. Ook dit platform werd voorgelegd aan de doelgroep. Het platform werd voor alle partijen leidend in de communicatie over de overgang naar circulair werken.

Lees HIER het volledige communicatieplatform.

  • CIRCULARITEIT
  • TOEKOMSTVERBEELDING