Een nieuw frame voor ouderentoekomst

Opdrachtgever: ActiZ (branchevereniging van zorgorganisaties)
Jaar: 2020

Transitie: Van schaarste in de zorg voor ouderen naar
nieuwe perspectieven die bijdragen aan verbetering in het
leven van ouderen.

Uitdaging: Hoe ontwikkelen we een nieuw frame om naar de toekomst van de zorg voor ouderen te kijken, dat tot nieuwe oplossingsrichtingen leidt?

Resultaten: Een nieuw perspectief op een complex en vastgelopen vraagstuk. Vertaalslag naar concrete oplossingsrichtingen die worden meegenomen in de lobby en toekomstig beleid

  • FRAME INNOVATION
  • OUDERENZORG
  • ZORG
Back to overview

“Wat als we met de ouderentoekomst omgaan zoals we met water omgaan? Een vloeibare, beweeglijke toekomst waarin we continu bereid zijn ons aan te passen, mee te bewegen en te reageren?”

Goede zorg voor ouderen staat onder druk. Er zijn nu al te weinig mensen die voor ouderen zorgen en gezien de demografische ontwikkelingen zal dit tekort alleen nog maar groter worden. Als we de dingen blijven doen zoals we nu doen verandert er niets en blijft een onhoudbaar geheel in stand waardoor de ouderenzorg meer in de verdrukking zal komen. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe zienswijzen. Met directbetrokkenen zoals leden van ActiZ, verzekeraars en ouderen, maar ook met mensen van buiten: bedrijfsleven, ontwerpers en millenials. We koppelen zo een frisse blik aan diepe kennis uit het veld. Dit leidt tot een krachtig nieuw frame.

Nieuwe perspectieven

De ontwerpmethode Reframing is een middel om nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor complexe en vastgelopen vraagstukken. Dankzij deze andere manier van kijken kom je stapsgewijs tot nieuwe oplossingsrichtingen. Met mensen van binnen en buiten de ouderzorg kwamen we tot het frame en doordachten we consequenties van het frame om te komen tot nieuwe oplossingsrichtingen.

Virtuele denkkamers

In virtuele denkkamers is vervolgens met een diverse groep aan deelnemers verder uitgediept en is doordacht wat dit frame kan betekenen om te komen tot concrete oplossingen. Op dit moment werken we op basis van het frame water aan concrete oplossingen.

  • FRAME INNOVATION
  • OUDERENZORG
  • ZORG