Een goed gesprek met 033

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Jaar: 2019

Transitie: Op weg naar een duurzame, gezonde en slimme stad.

Uitdaging: Het betrekken van de bewoners bij maken van de omgevingsvisie voor de stad Amersfoort.

Resultaten: Tweeënveertig interviews. Vier wijkgesprekken met negentig deelnemers. Een stadsgesprek met zesenzeventig deelnemers.

  • DIALOOGKRACHT
  • DUURZAAM
  • GEMEENTEN
Back to overview

“Als je in echt in gesprek wil met de stad moet je de tijd nemen om actief mensen te zoeken die normaal niet snel aan het woord komen”

Een echt gesprek met de stad gaat dieper dan een caravan op het plein waar de ‘usual suspects’ even snel hun zegje komen doen. Dus vonden we een creatieve manier om ook andere stadsbewoners te betrekken bij de omgevingsvisie voor de stad. We gingen in gesprek met de huishoudens op nummer 33 – het kengetal van Amersfoort – over hun wensen en behoeften voor de toekomst. Samen met de gemeente, zodat ook zij direct input kregen. Om met minder bekende belangengroepen en verenigingen in gesprek te komen, benaderden we actief clubs die weinig aan het woord komen. Dit was het begin van een diepgaande representatieve dialoog.

Echte aandacht

Diepgang bereik je alleen met aandacht. Dus interviewden we de huishoudens minimaal 1,5 uur. Ook coachten we medewerkers van de gemeente hoe ze zo’n gesprek het best kunnen voeren. Zo konden we echt de diepte in.

De input legden we naast de beleidsstukken en een cijfermatige analyse. Dit vertaalden we naar 7 thema’s.

De 7 thema’s legden we voor aan de wijken. Tijdens een bijeenkomst konden wijkvertegenwoordigers tegen 7 themapalen pijlen timmeren. Elke pijl gaf aan waar zij vinden dat het met dit thema heen moet. Deze onorthodoxe aanpak creëerde een open sfeer.

Stadsgesprekken

Alle input verwerkten we in een stadspanorama: een 3D inkijk in de toekomst van de stad. Dit was het uitgangspunt voor het stadsgesprek met bewoners en organisaties.

Dit gesprek sloot de analysefase af. Op basis hiervan wordt de toekomstvisie geschreven. Deze visie leggen we opnieuw voor aan de bewoners van de stad en organisaties.

  • DIALOOGKRACHT
  • DUURZAAM
  • GEMEENTEN