Afvalbakken as-a-service

Opdrachtgever: De Clique - Rijkswaterstaat
Jaar: 2020

Transitie: Naar het circulair maken van organische afval stromen uit de horeca.

Uitdaging: Hoe ontwerp je een systeem voor gescheiden inzameling van organische afvalstromen in kleine horeca in steden?

Resultaten: We kregen inzicht in de eisen en wensen van horecamedewerkers voor de inzameling van organisch afval. We maakten een nieuw ontwerp voor het inzamelsysteem. We ontwikkelden op basis hiervan een nieuwe klantgerichte oplossing voor kleine horeca.

  • CIRCULARITEIT
  • MENS EN TECHNOLOGIE
Back to overview

“Meteen de schillen in de juiste bak, die zo klein is dat niemand zich hoeft te overtillen. Het is een win-win, en de enige drempel was onze eigen twijfel.”

De Clique wil organische afvalstromen in de horeca circulair maken. Op weg naar ‘no more waste’. De plastic zakken en grote kliko’s die nu worden gebruikt zijn lastig hanteerbaar, scheuren makkelijk en lekken waardoor afval met elkaar vermengd wordt. Op naar de ontwerptafel dus. We reden mee met de afvalophalers en spraken met horeca-eigenaren in drukke binnensteden waar weinig ruimte is. Het belangrijkste inzicht? Wacht niet tot de achterdeur met het scheiden van afval. Maar gebruik kleine (makkelijk hanteerbare) bakken en zet die op de plaats waar het afval ontstaat. Dit zorgt voor een lager tilgewicht, minder handelingen en de stromen zijn schoner en verser. En hoogwaardiger te verwerken dus!

DIG liep een dag mee met de chauffeur op een elektrisch inzamelwagentje en met interviews en letterlijke ‘kijkjes in de keuken’ verzamelden we extra inzichten. We gebruikten journeys en visuele kaarten om ontwerpkansen en -uitdagingen te inventariseren. Van het begin in de keuken tot het einde op de Hub. Op basis van alle inzichten maakten we vier ontwerprichtingen, met hieraan de verbonden keuze uit verschillende (bestaande) testbakken. De Clique gaat deze nieuwe aanpak grootschalig testen. DIG blijft hierbij betrokken.

Belangrijkste inzicht

Het belangrijkste inzicht was dat je afval het beste direct kan scheiden in kleine bakken op de plek waar het geproduceerd wordt: in de keuken. Kleine, tilbare bakken helpen afval beter schoon en vers te houden.

Traceerbare bakken en kleine containers

De bakken zijn makkelijk te voorzien van een code en dus traceerbaar. Hierdoor kan alle administratie (inclusief het wegen) plaatsvinden op de hub.

Kleine, tilbare containers helpen afval beter schoon en vers te houden. Het zorgt er bovendien voor dat iedereen binnen de Arbonormen kan tillen.

  • CIRCULARITEIT
  • MENS EN TECHNOLOGIE