Marieke Rietbergen

Oprichter & CEO

Marieke Rietbergen, DIG

Marieke Rietbergen is oprichter van Design Innovation Group (DIG), het bureau dat met behulp van design thinking maatschappelijke uitdagingen aanpakt. Met innovatieve methoden (her)ontwerpt DIG beleid, services en systemen. DIG verbindt mens en systeem met elkaar om de veelomvattende transities waar nodig in beweging te brengen en te versnellen. Rietbergen zoekt naar manieren om verantwoordelijkheden in de hele keten opnieuw uit te vinden en te organiseren. En tegelijkertijd is individueel gedrag nodig om de transitie te laten slagen. Mensen willen toffe dingen maken en hebben, zonder dat ze zich daar schuldig over hoeven te voelen.

Als ergotherapeut zag Rietbergen dat openheid en veranderbereidheid individuen hielp bij noodzakelijke verandering. Die eigenschappen kun je niet forceren, alleen faciliteren. Dat inzicht zet ze in voor innovatieprocessen bij haar opdrachtgevers. Met haar kennis als politicoloog legt ze machtsstructuren en obstakels bloot bij het hoe en het waarom van een transformatie. De wereld wacht op positieve verandering.

“Design Innovation Group verbindt mens
en systeem met elkaar om de veelomvattende
transities waar nodig in beweging te brengen
en te versnellen.”