Hugo Schuitemaker

Systemic Designer

Wie: Hugo Schuitemaker
Is: Systemic Designer
Doet: Aanjagen en versnellen van complexe transities.

“Ik heb altijd veel op de Waddenzee gezeild. Voor mij is de zee een symbool van verandering en waardevolle eindige maakbaarheid, al was het maar omdat hij ons uiteindelijk overspoelt. En dus begon ik als social designer, waarbij ik in complexe problemen ongemak niet uit de weg ga. Transities schreeuwen ook om beweging op systeemniveau waarbij onze ontwerpende aanpak aansluiting vindt met mensen in het systeem.”

“Deze toekomst krijgt het druk.”