Kweekvlees
Het circulaire vlees van de toekomst?

Om te kunnen beslissen waar we heen willen en om de toekomst zo te ontwerpen dat hij past bij de wensen van organisaties, gebruikers en de samenleving is verbeeldingskracht nodig. Inzicht in hoe de toekomst kan zijn, in beelden en scenario’s en gebaseerd op onderzoek.

KWEEKVLEES – Het circulaire vlees van de toekomst?
De wereldwijde vraag naar vlees zal de komende jaren alleen maar toenemen. Intensieve veeteelt is een van de grootste bedreiging voor ons klimaat. Is kweekvlees de oplossing? Kweekvlees is vlees dat in een laboratorium wordt gekweekt van dierlijke (stam)cellen. Als op globaal niveau kweekvlees wordt geproduceerd dan komt naar schatting 50-90% land vrij en is er veel minder water en dieren nodig. Hierdoor zal de broeikasgasuitstoot drastisch verminderen. Productie van kweekvlees wordt steeds goedkoper en in de toekomst zelfs goedkoper dan ”traditioneel” vlees. Wij zijn benieuwd wanneer de eerste kweekvleesburger in de schappen liggen!