E-waste
Wat als biomining e-waste
in de toekomst circulair
kan maken?

In Nederland wordt er per jaar ruim 100 miljoen kilo e-waste ingezameld. Veel elektronische apparaten zijn moeilijk te recyclen. Wat als biomining ervoor kan zorgen dat moeilijk afbreekbare en zeldzame metalen in electronische apparaten kunnen worden herwonnen en hergebruikt kunnen worden? Dit betekent dat micro-organisme de kleine metalen onderdelen ‘opeten’ en als puur materiaal weer ‘uitpoepen’. De (zeldzame) metalen zijn cruciaal voor de toekomst van onze technologie. Biomining biedt een manier om deze waardevolle hulpbronnen te verkrijgen op een manier die zowel ecologisch duurzaam als economisch haalbaar is.