Embassy of Circularity
De tentoonstelling (Exploring circular housing) onderzoekt met circa 35 exposanten in de ambassade van circulariteit wat het betekent om in 2020 circulaire portiekwoningen te maken en te bewonen. Met deze ambassade toont de Dutch Design Week de ontwerpkracht rondom circulariteit. Verdeeld over vijf dagen bevragen ontwerpers, organisaties en bedrijven zichzelf en elkaar hoe deze ambitie leidt tot nieuwe vragen. In een levendig programma verkennen in de ABN AMRO circular E-talks elke dag nieuwe sprekers de onderzoek- en ontwerpvragen richting 2020 en daarna. Onze rol hierin was het cureren van deze expositie.

www.ddw.nl/nl/programma/249/embassy-of-circularity


Work in Progress
Van 20 – 28 oktober is U CREATE (in samenwerking met de HU, DIG, Ideate en Panton) met het ‘Nederlands Platform voor Gedragsontwerp’ onderdeel van de Work in Progress expositie op de Dutch Design Week. Deze ‘WiP’ expositie wordt georganiseerd door NADR: het Netwerk van Applied Design Research en naast U CREATE maken ook onderdeel uit vd expositie: HHS Innovation Networks, ArtEZ, NHL Lectoraat iHuman Zorg ( Welzijn ) Digitaal, HVALectoraat, Saxion Industrial Design, Hogeschool Rotterdam, Hanze, HAN, Avans. Wij grijpen deze gelegenheid aan om het Platform Gedragsontwerp onder de aandacht te brengen.
Zie voor meer info:

www.wrknprgrss.nl
www.ddw.nl/programme/22/work-in-progress-applied-design-research-as-catalyst-of-change


No Escape: Een energieneutraal Brabant
We staan voor een enorme uitdaging; een energieneutraal Brabant in 2050. De provincie heeft forse ambities op het gebied van klimaat en duurzame energie. We moeten de komende jaren stoppen met het gebruik van fossiele energie en overschakelen op duurzame energie uit wind, zon en warmte. In 2050 willen we deze transformatie gemaakt hebben. Dat klinkt ver weg, maar dat betekent dat jij nu voor belangrijke keuzes staat. Omdat we in 2030 al flink op weg willen zijn maar ook omdat we ondertussen wel energie willen blijven gebruiken, betrouwbaar en betaalbaar. Kortom de klok tikt.
In deze NO-escape room kun je die keuzes maken. Kunnen we in 2050 nog wel het vliegtuig pakken? Of vlees eten? En bestaat het concept ‘afval’ tegen die tijd nog wel? In dit spel moet je samen keuzes maken om een energieneutraal Brabant te bereiken in 2050. De klok tikt door, alleen met de juiste keuzes bereik je het eindpunt. Welke keuzes maak jij op weg naar een energieneutraal Brabant in 2050?
DIG heeft het concept bedacht en in samenwerking met Brandwacht ontworpen en ontwikkeld.

www.ddw.nl/programme/230/brabant-living-lab


Dutch Solar Desgin
Het onderzoeksconsortium Dutch Solar Design presenteert op de Dutch Design Week in Eindhoven de zogeheten Dutch Solar Design Photovoltaic-module (DSD-PV). Dit nieuwe revolutionaire gevelmateriaal met geïntegreerde zonnecellen is het resultaat van een onderzoek hoe maximale energieopwekking te combineren met grote esthetische kwaliteit. De DSD-PV maakt het mogelijk om zonnecellen op een grootschalige en fraaie manier in gevels te integreren en de gebouwde omgeving daarmee aanzienlijk energiezuiniger te maken. Het ontwerponderzoek van Dutch Solar Design is tot stand gekomen met subsidie van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken. De resultaten worden tijdens de Dutch Design Week tentoongesteld in Hal 3 (bij de ambassade van Circulariteit), Stand 3.05. Op het plein voor het Klokgebouw is een tevens een installatie te zien met Dutch Solar Design modulen waarin grafische kwaliteit van het materiaal goed zichtbaar is.

Het aandeel van DIG bij dit project was ‘humanizing technology’: hoe laten we het product aansluiten bij de wensen en werkwijzen van gebruikers? We spraken diverse relevante partijen, brachten de onderliggende behoeften in kaart en vertaalden de inzichten naar aanbevelingen voor (verdere) ontwikkeling van het product.

www.ddw.nl/programme/19/dutch-solar-design


Materialenpaspoort Circl

Om de materialen in gebouwen na demontage te recyclen of te hergebruiken, moet je wel weten hoeveel materiaal er is, en waar het in het gebouw zit. Daarvoor is er nu het Madaster, een nieuw online platform waarop materiaalpaspoorten van gebouwen worden opgeslagen. Die materialenpaspoorten geven inzicht in de grondstoffen die in een project gebruikt zijn.
Dit materialenpaspoort toont een selectie van de materialen van Circl, een circulair paviljoen aan de Zuidas ontworpen door de Architekten Cie. Een gebouw dat volgens duurzame en circulaire principes is gebouwd. Circl is energiezuinig en demontabel ontworpen, om zo min mogelijk impact op de planeet te hebben. Veel onderdelen van Circl hebben al een leven achter de rug. Andere grondstoffen – van het hout van de constructie tot het aluminium van de gevelpanelen – kunnen in de toekomst worden hergebruikt. Circl is bovendien een living lab, waar iedereen met goede ideeën over duurzaamheid en circulariteit de ruimte kan krijgen. De materialen op deze muur komen van de volgende leveranciers:

www.circl.nl | www.madaster.com | www.designinnovationgroup.nl