Challenges and Opportunities door de ogen van een stagiair

Ik ben Eva en zit in het vijfde jaar havo op de Stichtse Vrije School in Zeist. Ik loop twee weken stage bij Design Innovation Group en ik heb meegelopen tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Future Proof Nursing – Challenges and Opportunities’. Dit was een bijeenkomst in het kader van het ZonMw programma Tussen Weten en Doen II, dat als doel heeft de infrastructuur van verpleegkundig onderzoek te versterken.  Dit is de eerste keer dat ik een conferentie heb bijgewoond en het was erg interessant om te zien hoe alles hier in zijn werk ging. Er waren veel mensen, maar alles was netjes geregeld.

Tijdens de opening lichtte Marieke Schuurmans, de moderator, het doel van de dag toe: de toekomst van verpleegkunde schetsen en een eerste aanzet maken voor de kennisagenda. Iedereen die er was werd uitgenodigd om oplossingen te bedenken voor problemen die er nu zijn, of die zich misschien nog gaan ontwikkelen.

Om het ijs te breken en iedereen in de juiste ‘flow’ te brengen was er een toneelgroep die grappig heeft overgebracht hoe de dag zelf eruit ging zien en hoe vernieuwende ideeën kunnen ontstaan. Als voorbeeld gebruikten zij de vernieuwing van de telefoon: een oude telefoon heeft nog een snoer, een draaischijf, je kunt het niet meenemen. De smartphones van nu zijn daar bijna niet meer in terug te zien. Dus wat maakt een ziekenhuis nou echt een ziekenhuis, en wat zou er gebeuren als je die dingen weg zou halen? Zo lokten ze het publiek uit vernieuwend te denken met ideeën die een oplossing kunnen bieden voor problemen die er nu zijn in de zorg. Ook beeldden zij ‘het idee van het ziekenhuis van de toekomst’ uit, waarbij ze een beeld schetsten van hoe een ziekenhuis eruit zou zien zonder bedden, zonder apparatuur en zelfs zonder patiënten.  Ze lieten hiermee zien dat niet alle technologische ontwikkelingen ook echt werken en ze legden de vraag voor: “hoe krijg je de patiënten mee in al deze ontwikkeling?”

Daarna was het tijd voor het publiek zelf om na te gaan denken over het ziekenhuis van de toekomst, de ontwikkelingen in de verpleegkunde en wat dit zal betekenen voor de op te stellen kennisagenda. Iedereen ging in groepjes brainstormen en vraagstukken beantwoorden. Het was erg leuk om te zien dat iedereen op een andere manier nadacht: sommigen gebruikten post-its om hun ideeën op te schrijven en anderen maakten een woordweb. Iedereen bracht zijn eigen innovatieve ideeën in en bouwde op elkaars bevindingen voort. Hiermee kon men zich een voorstelling maken over het ziekenhuis en de verpleegkunde van de toekomst, en hoe dat verbeterd kan worden. Ook voor de kennisagenda is een goede aanzet gemaakt. En hoewel ik niet alle termen en gesprekken snapte, klonk het veelbelovend!

Tegelijkertijd waren er poster presentaties, die resultaten toonden van de onderzoekslijnen die binnen Tussen Weten en Doen II worden uitgevoerd. Gedurende de dag werden ook middels ‘vlogs’ de  deelnemers aan het leadershipprogramma geïntroduceerd. Dat was een leuke en speelse vorm van presenteren.

Al met al was het een interessante en leuke middag. En wat ik meeneem uit deze dag: iedereen werkte heel goed samen en dat leverde mooie resultaten. Er staan nog veel mooie uitdagingen te wachten, maar met de juiste innovatietechnieken kom je er wel!

– Eva Venema / Stichtse Vrije School in Zeist