Animaties van een
circulaire toekomst

DE GROENE STAD – Hoe ziet de circulaire stad eruit?
Stel je voor een stad zonder getoeter, ronkende uitlaten, smog, grauwe betonnen gebouwen en minder stress.
Wat als in de toekomst groen de ruimte krijgt om te groeien en te bloeien. Een groene stad is een gezonde stad.
Groen zorgt voor minder wateroverlastverkoelt de stad in de zomer, draagt bij aan sociale cohesie,
geeft de stad meer zuurstofbiodiversiteit en schoonheid.

KWEEKVLEES – Het circulaire vlees van de toekomst?
De wereldwijde vraag naar vlees zal de komende jaren alleen maar toenemen. Intensieve veeteelt is een van de grootste bedreiging voor ons klimaat.
Is kweekvlees de oplossing? Kweekvlees is vlees dat in een laboratorium wordt gekweekt van dierlijke (stam)cellen.
Als op globaal niveau kweekvlees wordt geproduceerd dan komt naar schatting 50-90% land vrij en is er veel minder water en dieren nodig.
Hierdoor zal de broeikasgasuitstoot drastisch verminderen. Productie van kweekvlees wordt steeds goedkoper en in de toekomst
zelfs goedkoper dan ”traditioneel” vlees.
 Wij zijn benieuwd wanneer de eerste kweekvleesburger in de schappen liggen!

E-WASTE – Wat als biomining e-waste in de toekomst circulair kan maken?
In Nederland wordt er per jaar ruim 100 miljoen kilo e-waste ingezameld. Veel elektronische apparaten zijn moeilijk te recyclen.
Wat als biomining ervoor kan zorgen dat moeilijk afbreekbare en zeldzame metalen in electronische apparaten
kunnen worden herwonnen en hergebruikt kunnen worden?
 Dit betekent dat micro-organisme de kleine metalen onderdelen ‘opeten’
en als puur materiaal weer ‘uitpoepen’. De (zeldzame) metalen zijn cruciaal voor de toekomst van onze technologie. Biomining biedt een manier om
deze waardevolle hulpbronnen te verkrijgen op een manier die zowel ecologisch duurzaam als economisch haalbaar is.