Onderzoek Dutch Solar Design leidt tot de ontwikkeling van esthetisch hoogwaardig, energieopwekkend gevelmateriaal

Het onderzoeksconsortium Dutch Solar Design presenteert op de Dutch Design Week in Eindhoven de zogeheten Dutch Solar Design
Photovoltaic-module (DSD-PV). Dit nieuwe revolutionaire gevelmateriaal met geïntegreerde zonnecellen is het resultaat van een onderzoek hoe maximale energieopwekking te combineren met grote esthetische kwaliteit. De DSD-PV maakt het mogelijk om zonnecellen op een grootschalige en fraaie manier in gevels te integreren en de gebouwde omgeving daarmee aanzienlijk energiezuiniger te maken. Het ontwerponderzoek van Dutch Solar Design is tot stand gekomen met subsidie van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken. De resultaten worden tijdens de Dutch Design Week tentoongesteld in Hal 3 (bij de ambassade van Circulariteit), Stand 3.05.

EEN ALTERNATIEF
Het onderzoek van Dutch Solar Design sluit aan bij de klimaatdoelstellingen van Parijs. Door dat klimaatakkoord staat Nederland de komende decennia voor een grote opgave: 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen transformeren tot energie-neutrale, of zelfs energiepositieve gebouwen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen. Vanuit de gedachte om steden in de toekomst niet alleen slim en efficiënt maar ook aantrekkelijk te maken, bundelden in januari 2017 de zes partners van het Dutch Solar Design-consortium hun innovatiekracht, technologische kennis en ontwerpexpertise met als doel: de ontwikkeling van een flexibel, esthetisch, efficiënt en betaalbaar energieopwekkend gevelmateriaal.

EFFICIENTIE EN VISUELE KWALITEIT
De DSD-PV module bestaat uit meerdere lagen: een laag van fotovoltaïsch materiaal waarmee de energie wordt opgewekt, met daaroverheen een design-laag, in de vorm van een duurzame full colour print. Door de toepassing van de DSD-PV module wordt het mogelijk om met de (gevel)oppervlakten van huizen, kantoren, bruggen of geluidswallen energie op te wekken. Door de visuele en esthetische kwaliteit kunnen architecten het materiaal bovendien naadloos in hun ontwerpen verwerken zonder dat de creatieve vrijheid of artistieke expressie wordt ingeperkt.

SPECIALISTISCHE KENNIS
De Dutch Solar Design Photovoltaic-module is tot stand gekomen door de expertise van zes partners:

  • ECN part of TNO heeft het consortium geïnitieerd en geleid en bijgedragen aan de ontwikkeling van de productietechnologie en optimalisatie van de full colour DSD-PV module.
  • UNStudio heeft software ontwikkeld die een strategische balans berekent tussen maximale energieopwekking en optimale visuele kwaliteit van de module.
  • Printspecialist TS Visuals heeft haar kennis van innovatieve printoplossingen ingezet om een optimale balans te bereiken tussen decoratie en (energie)prestatie.
  • Design Innovation Group heeft een uitgebreid gebruikersonderzoek gedaan, behoeften in kaart gebracht en deze omgezet in aanbevelingen voor de ontwikkeling van de DSD-PV module.
  • Aldowa heeft haar specialistische kennis van metalen façades ingezet bij het ontwikkelen van een modulair-systeem voor DSD-PV module.
  • De onderzoeksgroep Urban Technology van de Amsterdam University of Applied Sciences (HvA) heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van DSD-PV bij renovaties en het energiezuinig maken van woningvoorraad en utiliteitsgebouwen.Voor de marktintroductie van DSD-PV module wordt het bedrijf Solar Visuals BV opgericht. Voor meer informatie: ga naar www.solarvisuals.nl of neem contact met ons op via info@solarvisuals.nl
    © Copyright Solar Visuals


© Copyright Solar Visuals


© Copyright Solar Visuals