Inzicht in wijkteams en hun kennisbehoeften
Nederlands Jeugdinstituut

De ‘wijkteammedewerker’ is een relatief nieuw vak dat is ontstaan na de decentralisering van de jeugd­zorg en zich verder ontwikkelt. Wie is ‘de wijkteammedewerker’? En hoe kan het NJi beter bij wijkteammedewerkers aansluiten en bewuster inzetten op hun kennisbehoeften? Door middel van interviews en groepsgesprekken waren we in staat de doelgroep te doorgronden en kan het NJi met getoetste oplossingsrichtingen een nieuwe, duurzame relatie met de doelgroep opbouwen.

Kanalen voor het opdoen van kennis door wijkteammedewerkers.

 

Leervoorkeuren: van expliciete naar impliciete kennis.