Onderzoek naar (klets)verhalen over afvalscheiding

Er doen een hoop verhalen over afval de ronde: ook veel sterke verhalen. Verteld door die ene oom die op verjaardagen over elk onderwerp de waarheid denkt te weten. Berichtgeving uit de media, of gehoord via de buren die het weer uit betrouwbare bron hebben: de collega van een kennis heeft het met eigen ogen gezien! Je zou deze verhalen over afval ‘urban myths’ kunnen noemen: hedendaagse legendes, vaak zonder aanwijsbare bron, die de wereld om ons heen proberen te verklaren. Voorbeelden van veel gehoorde mythes zijn; ‘gescheiden afval komt allemaal weer bij elkaar in de vuilniswagen’ en ‘het op kleur scheiden van glas is echt niet nodig, het wordt allemaal weer samengesmolten’. Onjuiste verhalen over afval zijn zeer hardnekkig, hebben invloed op gedrag en beleving en kunnen een belemmering vormen om afval te (willen) scheiden.

 

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn we in deze (klets)verhalen gedoken. Op basis van kwalitatief onderzoek met verschillende stakeholders (afvalinzamelaars, gemeenten, experts van Rijkswaterstaat)  is inzicht verkregen in de meest belangrijke mythes en de impact hiervan op milieu en het aantal gescheiden kilo’s afval (gedrag).

In een handreiking bedoeld voor gemeenten worden beleidsmakers gevraagd eens stil te staan bij de meest belangrijke mythes. Ook geeft de handreiking adviezen om deze mythes te ontkrachten. Het communiceren van de — nieuwe — juiste verhalen kan bijdragen aan bewuster gedrag en daarmee aan betere afvalscheiding.

Link naar handreiking:

http://www.vang-hha.nl/communicatie/@160482/handreiking-%27talking/