Stakeholder analyse visitatiecommissie
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werd dit jaar gevisiteerd. Voor de zelfevaluatie liet het Stimuleringsfonds DIG een stakeholderanalyse uitvoeren. We spraken 13 sleutelpersonen uit de creatieve industrie die hun visie gaven op de ontwikkeling van het veld en de rol van het Stimuleringsfonds in onze mooie sector.

De 6 thema’s die ontstonden vanuit onze bevindingen hebben we in verschillende illustraties verwerkt