Ontwikkelscenario voor de Hof
Gemeente Amersfoort

De Hof is een prominent Amersfoorts plein en belangrijk voor ondernemers, bewoners en andere gebruikers. Omdat een gezamenlijke visie voor het plein ontbreekt, heeft de gemeente Amersfoort DIG gevraagd om met deze partijen te onderzoeken hoe zij denken over de toekomst van de Hof. En om dit te vertalen naar een concreet en breed gedragen ontwikkelscenario voor de toekomst.

Om een volledig beeld te krijgen van wat er aan de hand is, deed DIG samen met de gemeente onderzoek naar de context, belangen, problemen en dromen van de gebruikers. De uitkomsten waren het startpunt voor een serie gefaciliteerde ontwerpsessies met betrokkenen waarin concrete en coherente plannen zijn uitgewerkt en gevisualiseerd. DIG vertaalde alle input naar een breed gedragen en onderbouwd ontwikkelscenario voor de Hof.

Naast dit concrete resultaat, zorgde de grondige aanpak voor meer wederzijds begrip en vertrouwen bij de belanghebbenden. Er is nu momentum ontstaan om samen aan de slag te gaan voor een toekomstbestendige en levendige Hof. De Gemeente Amersfoort is begonnen met een nieuw ontwerp voor de Hof met het ontwikkelscenario als input, en gaat daarnaast de mogelijkheden onderzoeken voor een ondergrondse fietsenkelder.