Flexibele, patiëntgerichte zorginnovaties
Nierstichting

Gebruikersonderzoek onder mensen met een nierfunctie vervangende behandeling

De komende jaren wil de Nierstichting de ontwikkeling van vernieuwingen in het zorgaanbod voor patiënten met een nierfunctie vervangende behandeling stimuleren. Het doel hierbij is om de zorg voor patiënten beter aan te laten sluiten bij individuele behoeften, technologische ontwikkelingen en (nieuwe) mogelijkheden in de zorg. Om zicht te krijgen in behoeften, wensen, eisen en randvoorwaarden van verschillende gebruikersgroepen (patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en zorgverzekeraars) heeft Design Innovation Group (DIG) een gebruikersonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek wil de Nierstichting gebruiken om tot de ontwikkeling van nieuwe zorginnovaties te komen.

Middels semigestructureerde interviews met patiënten en hun (mantel)zorgers is inzicht gekregen in de context waarin patiënten leven. Tijdens de interviews is aandacht besteed aan de doelstellingen van dit project: inzicht krijgen in hoe het leven van de nierpatiënt kan verbeteren door het vernieuwen van zorg. Belangrijke onderwerpen die tijdens de interviews zijn besproken:

  • Belangrijkste aspecten van het leven en de ervaren beperkingen en/of mogelijkheden m.b.t. de invulling hiervan.
  • Ervaring m.b.t. de zorg- en dienstverlening (positieve en negatieve ervaringen, begrip rondom de ziekte en de zorg en mogelijkheden voor verbetering).
  • Proces rondom keuze voor behandelvorm.
  • Dromen en mogelijkheden voor de toekomst.

Om de (ontwikkelingen op het gebied van) zorg voor nierpatiënten breder te belichten is tevens gesproken met diverse zorgprofessionals (nefrologen, verpleegkundige, maatschappelijk werker, zorgverzekeraars, projectleider Neokidney, NVN). De interviews, analyses, inzichten en terugkoppel bijeenkomsten hebben richting gegeven aan kansen en mogelijkheden voor een vernieuwend zorgaanbod. De gestructureerde methoden en gebruikte tools komen voort uit het ontwerpend denken.

Download hier ons gebruikersonderzoek.