Automatische piloot wordt ontwerpend denken

Opdrachtgever: Nederlands Jeugdinstituut
Jaar: 2019

Transitie: Van voor de doelgroep denken naar vanuit de doelgroep denken.

Uitdaging: Ontwerpend denken onderdeel maken van het werk van het Nederlands Jeugdinstituut.

  • ONTWERPEND DENKEN
  • ONTWERPENDE ORGANISATIE
Terug naar het overzicht

“Aan de hand van die 10 projecten, leerde de organisatie steeds meer over ontwerpend denken en doen.”

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft ‘een kelder vol’ aan kennisproducten voor professionals in de jeugdzorg. Denk aan checklists, protocollen, handreikingen en stappenplannen. Producten die simpelweg steeds opnieuw worden ingezet. Maar sluiten ze eigenlijk wel aan bij de wensen van de gebruikers? Sterker, weten we eigenlijk wel wie de gebruikers precies zijn en of ze de producten echt gebruiken? Het Nederlands Jeugdinstituut zag het feit dat ze deze vragen niet goed konden beantwoorden als een steeds groter probleem. Vandaar dat ze DIG vroegen om ontwerpend denken onderdeel te maken van de organisatie. We doen dit aan de hand van de verschillende projecten die we met het instituut doen. En door het regelmatig houden van sessies waarin we het werk evalueren.

Praatplaat en doelgroepenonderzoek

Nieuwe wethouders en raadsleden kregen altijd een flinke ‘handreiking’ die snel in de bureaula verdween. Tot we ze vroegen waar ze behoefte aan hadden. Het bleek dat zij niet bekend waren met het veld en eerst gewoon overzicht wilden krijgen. Dus ontwierpen we een heldere ‘praatplaat’ voor boven het bureau. DIG liet aan de hand van de projecten zien hoe je doelgroeponderzoek kunt opzetten. Welke vragen je moet stellen om de informatie te krijgen die je nodig hebt. En dat het sowieso goed is om op je doelgroep af te stappen om de mensen beter te leren kennen.

Reflecteren, leren en aanpassen

Opnieuw met concrete projecten als lieten we de medewerkers zien hoe je producten verbetert door iteratief te werken. Het gaat hierbij om toetsen, reacties vragen, aanpassen en opnieuw reacties vragen. Dit proces van reflecteren, leren en aanpassen wordt zo op een natuurlijke manier steeds meer onderdeel van de werkwijze van het Nederlands Jeugdinstituut.

  • ONTWERPEND DENKEN
  • ONTWERPENDE ORGANISATIE