Vuilnis in de flat 
Rijkswaterstaat

Vuilnis in de flat

Inzichten in bewonersgedrag rondom afvalscheiding in hoogbouw

Door afval nog beter te benutten als grondstoffen kan in de toekomst schaarste voorkomen worden. Huishoudens zijn in Nederland een belangrijke bron van afval. In 2020 moet 75% van dit huishoudelijk afval worden gescheiden in grondstoffen. DIG heeft een diepgaand veldonderzoek uitgevoerd met als doel om erachter te komen hoe bewoners van hoge flatgebouwen nu hun afval scheiden.

Een van de interessante ontdekkingen die DIG deed, was dat veel bewoners een favoriete grondstof blijken hebben. Een andere ontdekking was dat men zich meer bewust wordt van het scheiden van afval, wanneer er een kind wordt geboren in het gezin. De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot het ontwerp van negen interventies om gedrag te beïnvloeden en te veranderen.

De ontworpen interventies zijn gericht op verschillende grondstoffen en verschillende gedragsveranderingstechnieken, die aansluiten bij vier ‘soorten’ afvalafscheiders waar de Nederlandse bevolking in kan worden onderverdeeld. Als vervolg ontwikkelde de opdrachtgever meerdere pilots die momenteel worden uitgevoerd.

DIG werkte samen met het Behavioral Insight Team (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en gedragswetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Schiedam, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, NVAD, Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Meer lezen over het onderzoek? Bekijk hier het verslag.