OCW - Handleiding Krachtenveldanalyses

Een krachtenveldanalyse is een veelgebruikte methode om inzicht te krijgen in hoe belanghebbenden ofwel ‘krachten’ in een veld zijn gepositioneerd rondom een bepaald vraagstuk.

Door belanghebbenden en diens karakteristieken (rol, invloed, positie of belang) op een gestructureerde manier in kaart te brengen en te visualiseren, wordt duidelijk wie wel/niet van invloed kunnen zijn op bepaalde vraagstukken. Met een krachtenveldanalyse wordt op visuele wijze een overzicht van belanghebbende spelers gegeven. De inzichten helpen om strategie te bepalen en bij het bepalen op welke manier een belanghebbende betrokken kan worden.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vroeg DIG om middels een ontwerpende aanpak te ondersteunen bij het maken van een krachtenveldanlayse voor een omvangrijke beleidsherziening.

DIG ontwikkelde een aanpak om tot deze analyse te komen en om de kracht van visualisaties te gebruiken in het analyseren, het inzicht krijgen in- en overbrengen van de uitkomsten. Van deze methode hebben we een praktische kaartenset gemaakt waardoor binnen OCW een gedeelde, doordachte werkwijze ontstaat voor het bepalen en positioneren van relevante belanghebbenden bij de verschillende beleidsherzieningen/vraagstukken.