Onze diensten

Onze diensten hebben zich bewezen en kunnen afzonderlijk of juist in samenhang worden ingezet.

TOEKOMSTVERBEELDING

Wij maken morgen concreet. Verbeeldingskracht in combinatie met research helpt te beslissen waar je heen wil en het geeft de mogelijk om de toekomst te ontwerpen. Wij reframen vraagstukken en creëren storyboards, scenario’s en beelden die stakeholders verbinden.

DIALOOGKRACHT

Het proces is belangrijker dan de uitkomst. Geen rituele dansjes, maar echte gesprekken die veranderkracht in de organisatie los maken, draagvlak creëren en ervoor zorgen dat de veranderingen aansluiten bij de eisen en wensen van de praktijk.

NIEUW GEDRAG

Het creëren van een ‘het kan wel-mentaliteit’. Hakken in het zand? We ontwerpen beleid en interventies om gedragsverandering te stimuleren. Hierbij is het essentieel dat die gedragsverandering blijvend is.

MENSENTECHNOLOGIE

De gebruikers aan de knoppen. Technologie in dienst van de gebruiker. Wij ontwerpen, machines, processen, software etc. zo dat ze ook daadwerkelijk onderdeel van de dagelijkse praktijk worden.

ONTWERPENDE ORGANISATIE

Zelf design denken en doen. DIG helpt ontwerpend denken en doen onderdeel te maken van de organisatie. Door medewerkers de kracht ervan te laten ervaren. En hen te helpen zichzelf de methodieken en technieken ervan eigen te maken.

Meer weten?

Benieuwd naar wat DIG kan betekenen voor jouw organisatie?
We komen graag in contact! Bel ons op 030 - 737 0 999
of stuur een e-mail naar hello@designinnovationgroup.nl.