Tot de knieën in de afvalketen van Rijnstraat 8

Wat gebeurt er met de afvalstromen van het pand Rijnstraat 8 van o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)? Design Innovation Group deed ontwerpend onderzoek en vertelt het verhaal van Gerda, een doodgewone koffiebeker die onderweg is naar de “rol van haar leven”. Met een vleugje comedy leggen we stap voor stap de pijnpunten in de huidige afvalketen bloot.

In het pand Rijnstraat 8 van o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) worden afvalstromen gescheiden ingezameld, maar heersen verschillende verhalen over hoe deze stromen verwerkt worden. Het ministerie wil zicht krijgen op de stappen in de afvalketen: van het moment dat het op de Rijnstraat 8 in de bak belandt, tot het moment dat het bij een vuilverwerker gerecycled wordt of de oven ingaat.

Het ministerie heeft Design Innovation Group (DIG) gevraagd om voor de stromen plastic, GFT en bekers helder in beeld te krijgen hoe de ketens van deze stromen eruitzien. Er is bewust gekozen om de scope te beginnen bij de stromen zoals die nu worden ingezameld, en niet naar de gedragscomponent van bewoners te kijken. DIG zet een ontwerpende manier van onderzoeken in, waarbij we o.a. in gesprek gaan met betrokkenen, op locaties kijken, doorvragen op processtappen, uitkomsten visueel maken en continu toetsen.

DIG heeft zich letterlijk en figuurlijk een weg gegraven door de afvalstromen, tot aan het einde van de ketens. We spraken met alle betrokkenen, schoonmakers, vervoerders, verwerkers en recyclers.
Tot aan de knieën in de vuilniszakken speurden we naar de typerende lichtgrijze afvalzakken van Rijnstraat 8 om te zien wat daar in de praktijk mee gebeurt.

Praatplaten
Plastic, GFT en bekers

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in drie praatplaten.
In deze platen visualiseren we de stappen van het moment van weggooien tot het gerecyclede eindproduct. De opvallende ontdekkingen en kansgebieden worden stuk voor stuk uitgelicht.

Download hier de praatplaten

Uitzending
Van droom tot daad

Op 13 november 2020 is er in studio Rijnstraat een live uitzending geweest waarin de resultaten van het onderzoek werden getoond en uitgediept.
In deze uitzendingen spraken we over de mogelijke kansen en oplossingen om het bestaande systeem te kunnen verbeteren met:
Adrie Huissoon: Programmasecretaris Duurzame Bedrijfsvoering Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Arend Verhoeven: Manager Destra Totaal bij Renewi:
Maurice Goudsmith: Categoriemanager afvalzorg en grondstoffenmanagement bij de Rijksoverheid
Jasper de Jong: Commercieel directeur bij AVR
Marieke Rietbergen: Oprichter & CEO Design Innovation Group

Wil jij meepraten over dit onderwerp? Of wil je aansluiten bij een volgende bijeenkomst? Stuur dan een mailtje naar Adrie.Huissoon@minienw.nl