Over DIG

DIG werkt aan een duurzame samenleving. Waarin mensen prettig leven in evenwicht met de planeet en verbonden met elkaar. Iedereen wordt gehoord, krijgt kansen en ontwikkelt zijn of haar talent.

DIG creëert ruimte voor verandering.

DIG brengt organisaties en de samenleving veerkracht. Door veranderingen betekenis en richting te geven. Door ze in een wereld die in transitie is toekomstperspectief te bieden. En door ruimte te creëren voor reflectie en verrassende oplossingen met creatieve intelligentie, ontwerpend denken en doen.

“DIG verbindt mens en systeem met elkaar om de veelomvattende transities waar nodig in beweging te brengen en te versnellen.”


– Marieke Rietbergen

Bij DIG is ontwerpend denken en doen leidend.

We zetten de volgende middelen in:

-CREATIEVE INTELLIGENTIE-
Procesdenkers en technologieduwers zijn vaak bepalend. DIG voegt creatieve intelligentie toe. Een open manier van denken waarbij je op een slimme en herhaalbare manier nieuwe, effectieve oplossingen vindt.

-DIALOOG-
DIG haalt kennis en probleemoplossend vermogen uit gebruikers en uit de organisatie. Hierdoor ontstaat draagvlak en het zorgt voor oplossingen die echt werken. Omdat ze zijn afgestemd op de wensen van de gebruiker.

-BEWEZEN PROCES-
DIG gebruikt een vaste methode om tot creatieve oplossingen te komen. Hierbij staat de 'dubbele diamant' centraal. In twee fases gaan we van probleemstelling naar eindoplossing: een research- en analysefase, en een prototype- en ontwerpfase.