Anita Pols
Intern

'Ik geloof in de kracht van cross-overs.'

Anita is op dit moment Kunst & Economie student op HKU en vervuld de rol van stagiaire bij DIG. Binnen deze studie leert zij verschillende (design based) onderzoektechnieken die op een breder veld toepasbaar zijn. Zij gelooft dan ook sterk in de kracht van cross-overs tussen verschillende sectoren en daarbij ziet zij creativiteit als een verbindende rol tussen de sectoren. Het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven helpt om oplossingen te vinden voor allerlei (maatschappelijk) complexe vraagstukken. Anita ziet zichzelf dan ook als verbinder tussen de creatieve industrie en de vele industrieën daarbuiten. De afgelopen tijd heeft ze uitgebreid onderzoek gedaan op het gebied van sociale innovatie, en heeft ze veel verdieping gezocht in het begrip gamification. De kennis, samen met de kennis die ze tijdens de eerder afgeronde studie ‘ruimtelijk vormgeving’ heeft vergaard, zal ze direct toepassen binnen DIG als trainee design researcher. Ze kijkt ernaar uit om haar de kennis echt toe te passen in het werkveld en DIG biedt daar de kans voor.

E: anita@designinnovationgroup.nl